دانلود کتاب How to SUCCEED at UNIVERSITY
دانلود کتاب How to SUCCEED at UNIVERSITY

کتاب How to SUCCEED at UNIVERSITY AND GET A GREAT JOB یکی از کتاب های اصلی در زمینه موفقیت تحصیلی در دانشگاه و کار در کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا می باشد. از مزایای دیگر این کتاب استفاده از متن بسیار ساده و روان می باشد که به راحتی می توانید با مطالعه این کتاب برای آینده تحصیلی و کاری خود برنامه ریزی کنید.

شما برای خرید فایل این کتاب می بایست حدود 20 دلار در سایت ubcpress.ca پرداخت نمایید در صورتی که می توانتید فایل اصلی این کتاب را با قیمت بسیار مناسب از سایت ما تهیه نمایید.

توضیحات بیشتر درباره محتوی کتاب:

Going to university is an exciting time of life that involves many things: learning, meeting new people, making decisions, building relationships, and gaining greater independence. But getting a university education can also be a source of undue stress. What courses should I take? What program should I choose? Will I get a job after graduation? It’s easy to become discouraged when you don’t see what relationship studying Plato, Shakespeare, or Sartre has to the real world.

How to Succeed at University (and Get a Great Job!) shows that the best preparation for success at life and on the job is succeeding at university. Oral presentations, teamwork, meeting deadlines, overcoming challenges, locating information, explaining events, writing well, and dealing with people in authority are essential in any professional job. These same skills are also vital for becoming a strong student. This book gives you advice and strategies, along with real-life examples, on how to improve the skills that guarantee success at school, work, and in life. More than that, by mastering these easy-to-learn skills, you will also have time to enjoy all the other benefits that a university education provides.

This practical guide is meant for university students and graduates, college and high school students, as well as instructors, guidance counsellors, and parents. By answering many of the questions that students and recent graduates have about succeeding in their courses and in their post-school careers, this book shows that the path from university to the real world is straightforward and exciting if you know what you are doing.

This book will show you how to:

 • Develop strong communication skills
 • Select the right courses and choose a program
 • Organize and manage your time
 • Write essays and prepare for exams
 • Take notes in classes
 • Adapt to changing circumstances
 • Problem solve
 • Develop positive attitudes
 • Manage social media
 • Prepare a powerful resume
 • Shine in job interviews
 • Succeed in your career

An excellent resource for university, college, and high school students and graduates, as well as instructors, guidance counsellors, and parents.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

how to succeed at university pdfenglish_1569474055_31873_1624_1044.zip3.43 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت