کتاب CELPIP Writing Practice
کتاب CELPIP Writing Practice آزمون CELPIP یک آزمون ارزیابی مهارت انگلیسی است که توسط کانادا طراحی شده و مورد پذیرش دولت این کشور است. این آزمون برای افرادی ...
قیمت :10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب CELPIP Speaking Practice
کتاب CELPIP Speaking Practice کتاب CELPIP Speaking Practice آزمون CELPIP یک آزمون ارزیابی مهارت انگلیسی است که توسط کانادا طراحی شده و مورد ...
قیمت :10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب CELPIP Reading Practice
کتاب CELPIP Reading Practice آزمون CELPIP یک آزمون ارزیابی مهارت انگلیسی است که توسط کانادا طراحی شده و مورد پذیرش دولت این کشور است. این آزمون برای افرادی ...
قیمت :10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب Test Expert Writing Practice for CELPIP
کتاب Test Expert Writing Practice for CELPIP این کتاب به شما کمک می کند تا نمره ی بهتری در تسک 1 و 2 رایتینگ آزمون سلپیپ کسب کنید. در این کتاب پاسخ های زبان آموزان ...
قیمت :10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب CELPIP General Study Guide
کتاب CELPIP General Study Guide این کتاب شما را با قسمت های مختلف آزمون سلپیپ شامل لیسینینگ، ریدینگ، رایتینگ، و اسپیکینگ آشنا می کند. این کتاب به شما توضیح می دهد که برای ...
قیمت :10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب Reading Your Way Into English and Learning About Canada
کتاب Reading Your Way Into English and Learning About Canada این کتاب که از اصلی ترین منابع ریدینگ آزمون سلپیپ است، مجموعه نوشته هایی به زبان انگلیسی است که به بهبود مهارت ریدینگ و رایتینگ شما ...
قیمت :10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتابReading and Writing  CELPIP Study Guide
کتابReading and Writing CELPIP Study Guide این کتاب شما را با قسمت های ریدینگ و رایتینگ آزمون سلپیپ آشنا می کند. این کتاب به شما توضیح ...
قیمت :10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب CELPIP Vocabulary Skill
کتاب CELPIP Vocabulary Skill یادگیری لغت یکی از مهم ترین بخش های آموزش زبان است که برای تقویت چهار مهارت ضروری است. این کتاب بیش از 200 لغت جدید را به شما ...
قیمت :10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب CELPIP Reading Test
کتاب CELPIP Reading Test آزمون CELPIP یک آزمون ارزیابی مهارت انگلیسی است که توسط کانادا طراحی شده و مورد پذیرش دولت این کشور است. این آزمون برای افرادی ...
قیمت :10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1