کتاب Objective Advanced Teacher Book
کتاب Objective Advanced Teacher Book ویرایش چهارم کتاب Objective Advanced Teacher's Book تغییراتی که در امتحان CAE از سال 2015 به بعد اعمال شده است در ...
قیمت :12,000 تومان6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب Common Mistakes at CAE
کتاب Common Mistakes at CAE کتاب Common Mistakes at CAE اشتباهات رایج آزمون سی ای ای Focuses on the real mistakes students make in the exam and shows how to avoid them. ...
قیمت :10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب Grammar and Vocabulary for Advanced
کتاب Grammar and Vocabulary for Advanced این کتاب ساختارهای گرامری و لغات ضروری برای آزمون CAE را در بر می گیرد. مطالعه این کتاب شما در کلیه آزمون های یاری نموده و ...
قیمت :10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1