کانال تلگرام Support
فایل موسیقی رشد مغز و هوش جنین

فایل موسیقی رشد مغز و هوش جنین

تاریخچه تحقیق: تحقیقاتی که از 15 سال قبل توسط پروفسور آلفرد توماتیس شروع شد و در دانشگاه ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب Paragraph Development

کتاب Paragraph Development

این کتاب یکی از کتابهای معروف رایتینگ و تقویت مهارت نوشتاری می باشد که دانشجویان دانشگاههای پیام نور، آزاد و غیره در گرایش های مختلف زبان انگلیسی در مقطع ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب آزمونهای Expanding Tactics for Listening

کتاب آزمونهای Expanding Tactics for Listening

اشتباه رایجی که وجود دارد این است که زبان آموزان فقط کتاب اصلی مجموعه Tactics for Listening را مطالعه می کنند و تمرینات آن کتاب را حل ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب آزمونهای Developing Tactics for Listening

کتاب آزمونهای Developing Tactics for Listening

اشتباه رایجی که وجود دارد این است که زبان آموزان فقط کتاب های تمرین مجموعه Tactics for Listening را مطالعه می کنند و تمرینات آن کتاب را حل می ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب آزمونهای Basic Tactics for Listening

کتاب آزمونهای Basic Tactics for Listening

اشتباه رایجی که وجود دارد این است که زبان آموزان فقط کتاب اصلی مجموعه Tactics for Listening را مطالعه می کنند و تمرینات آن کتاب را حل ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاسخ ویرایش سوم کتاب Expanding Tactics for Listening

پاسخ ویرایش سوم کتاب Expanding Tactics for Listening

شما برای چک کردن جوابهای تمرینات Expanding Tactics for Listening ویرایش سوم نیاز به کتاب Answer Key and Audio Script ...
قیمت : 20,000 تومان10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاسخ ویرایش سوم کتاب Developing Tactics for Listening

پاسخ ویرایش سوم کتاب Developing Tactics for Listening

شما برای چک کردن جوابهای تمرینات Developing Tactics for Listening ویرایش سوم نیاز به کتاب Answer Key and Audio Script ...
قیمت : 20,000 تومان10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاسخ ویرایش سوم کتاب Basic Tactics for Listening

پاسخ ویرایش سوم کتاب Basic Tactics for Listening

شما برای چک کردن جوابهای تمرینات Basic Tactics for Listening ویرایش سوم نیاز به کتاب Answer ...
قیمت : 20,000 تومان10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاسخ کتاب Focus on Vocabulary 2

پاسخ کتاب Focus on Vocabulary 2

پاسخ تمرینات کتاب Focus on Vocabulary 2 ویرایش جدید که فایل اصلی آن توسط تیم تولید محتوای ما ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاسخ کتاب Focus on Vocabulary 1

پاسخ کتاب Focus on Vocabulary 1

پاسخ تمرینات کتاب Focus on Vocabulary 1 ویرایش جدید که فایل اصلی آن توسط تیم تولید محتوای ما ...
قیمت : 6,000 تومان3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14