کانال تلگرام Support
کتاب آزمونهای Basic Tactics for Listening

کتاب آزمونهای Basic Tactics for Listening

اشتباه رایجی که وجود دارد این است که زبان آموزان فقط کتاب اصلی مجموعه Tactics for Listening را مطالعه می کنند و تمرینات آن کتاب را حل ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاسخ ویرایش سوم کتاب Expanding Tactics for Listening

پاسخ ویرایش سوم کتاب Expanding Tactics for Listening

شما برای چک کردن جوابهای تمرینات Expanding Tactics for Listening ویرایش سوم نیاز به کتاب Answer Key and Audio Script ...
قیمت : 20,000 تومان10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاسخ ویرایش سوم کتاب Developing Tactics for Listening

پاسخ ویرایش سوم کتاب Developing Tactics for Listening

شما برای چک کردن جوابهای تمرینات Developing Tactics for Listening ویرایش سوم نیاز به کتاب Answer Key and Audio Script ...
قیمت : 20,000 تومان10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاسخ ویرایش سوم کتاب Basic Tactics for Listening

پاسخ ویرایش سوم کتاب Basic Tactics for Listening

شما برای چک کردن جوابهای تمرینات Basic Tactics for Listening ویرایش سوم نیاز به کتاب Answer ...
قیمت : 20,000 تومان10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاسخ کتاب Focus on Vocabulary 2

پاسخ کتاب Focus on Vocabulary 2

پاسخ تمرینات کتاب Focus on Vocabulary 2 ویرایش جدید که فایل اصلی آن توسط تیم تولید محتوای ما ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاسخ کتاب Focus on Vocabulary 1

پاسخ کتاب Focus on Vocabulary 1

پاسخ تمرینات کتاب Focus on Vocabulary 1 ویرایش جدید که فایل اصلی آن توسط تیم تولید محتوای ما ...
قیمت : 6,000 تومان3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود کتاب Get IELTS band 9 Speaking

دانلود کتاب Get IELTS band 9 Speaking

کتاب Get IELTS band 9 Speaking که فایل آن توسط تیم تولید محتوای ما از سایت ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود کتاب Check Your Vocabulary for IELTS

دانلود کتاب Check Your Vocabulary for IELTS

کتاب Check Your English Vocabulary for IELTS مناسب داوطلبان آزمون آیلتس منتشر شده است. این کتاب که هم برای آزمون آیلتس جنرال و هم برای ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود کتاب Megabook of Ideas

دانلود کتاب Megabook of Ideas

این کتاب مخصوص کسانی هست که گرامر و ساختارهای رایتینگ را فرا گرفته اند اما برای نوشتن رایتینگ آیلتس خود ایده کم می آورند و ایده کافی ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود کتاب IELTS Academic and General Task 2

دانلود کتاب IELTS Academic and General Task 2

کمتر کسی وجود دارد که با آموزش های استاد Ryan در زمینه آیلتس آشنا نباشد. کتاب رایتینگ تسک دو رایان از جمله معتبرترین کتاب های رایتینگ آیلتس می باشد. ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19