کانال تلگرام Support
دانلود کتاب The Study of Language

دانلود کتاب The Study of Language

این کتاب در سال 2014 به چاپ پنجم خود رسید. این کتاب یکی از منابع مهم در کنکور ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی به شمار می آید. در 335 ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فایل کتاب Longman Academic Writing Series 5

فایل کتاب Longman Academic Writing Series 5

جلد پنجم کتاب رایتینگ آکادمیک انتشارات لانگمن یکی از بهترین و مفیدترین کتاب های موجود در دنیا برای رایتینگ ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فایل کتاب Longman Academic Writing Series 4

فایل کتاب Longman Academic Writing Series 4

جلد چهارم کتاب رایتینگ آکادمیک انتشارات لانگمن یکی از بهترین و مفیدترین کتاب های موجود در دنیا برای رایتینگ ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فایل کتاب Longman Academic Writing Series 3

فایل کتاب Longman Academic Writing Series 3

جلد سوم کتاب رایتینگ آکادمیک انتشارات لانگمن یکی از بهترین و مفیدترین کتاب های موجود در دنیا برای رایتینگ آکادمیک ( ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فایل کتاب Longman Academic Writing Series 2

فایل کتاب Longman Academic Writing Series 2

جلد دوم کتاب رایتینگ آکادمیک انتشارات لانگمن یکی از بهترین و مفیدترین کتاب های موجود در دنیا برای رایتینگ آکادمیک ( ...
قیمت : 10,000 تومان5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فایل کتاب Longman Academic Writing Series 1

فایل کتاب Longman Academic Writing Series 1

جلد اول کتاب رایتینگ آکادمیک انتشارات لانگمن یکی از بهترین و مفیدترین کتاب های موجود در دنیا برای رایتینگ آکادمیک ( و طبعاً ...
قیمت : 6,000 تومان3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19