فایل Answer Key and Teachers Manual of Longman Academic Writing Series
فایل Answer Key and Teachers Manual of Longman Academic Writing Series

پاسخ کلیه تمرین ها و نحوه تدریس کلیه کتابهای کتاب رایتینگ آکادمیک انتشارات لانگمن

Longman Academic Writing Series

شامل کتاب های یک تا پنج

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

ans all_1545772204_1230_1624_1754.zip15.73 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت