کتاب Common Mistakes at CAE
کتاب Common Mistakes at CAE

کتاب Common Mistakes at CAE اشتباهات رایج آزمون سی ای ای

Focuses on the real mistakes students make in the exam and shows how to avoid them.

This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the CAE exam and shows how to avoid them. Based on the analysis of thousands of actual exam scripts in the Cambridge Learner Corpus, each unit focuses on a key problem area. Clear explanations and varied CAE-style exercises help learners to use the language accurately. Regular tests offer learners a further opportunity to check and consolidate what they have learnt.


توجه: اسکن با کیفیت اما سیاه و سفید می باشد

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

common mistakes at cae pdfenglish_1546011311_6450_1624_1639.zip4.91 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت